آمپلی فایر صوتی

انوع تقویت کننده صوت برای سیستم های صوتی درون و بیرون سالن

قابل استفاده برای مساجد بزرگ و کوچک

مدارس

حسینیه ها

سالن های کنفرانس و ..

نمایش یک نتیجه